Välj en sida

Om oss

 

Vi arbetar med ett långsiktigt perspektiv i kombination med att hålla en hög standard och servicenivå. Varje hyresgäst ska känna sig trygga och säkra på att fastighetens drift och underhåll sköts på ett professionellt och ambitiöst sätt. Vi gör löpande investering med
sikte på att skapa en energieffektiv fastighet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Fastigheten har fjärrvärme som genereras av förnybar och återvunnen energi.
Det utmärkta och kostnadseffektiva sättet att producera hållbar värme och är en
viktig del av det framtida energisystemet.

Vår senaste investering i arbetet för en miljövänlig och hållbar framtid är
solcellsanläggningen, så nu drivs med egen solenergi.